Training catalogue

Civil Services - 2022

Civil Services - 2022

Civil Services - 2022

Civil Services - 2022 

365 Days

NEET - 2021-2022

NEET - 2021-2022

NATIONAL ELIGIBILITY CUM ENTRANCE TEST [ NEET (UG) – 2022]

180
Jai Bhim Mukhyamanthri Prathibha Vikas Yojana Scheme

Jai Bhim Mukhyamanthri Prathibha Vikas Yojana Scheme

Jai Bhim Mukhyamanthri Prathibha Vikas Yojana Scheme

Objective

Anthropology Training - Jan -2022

Anthropology Training - Jan -2022

Anthropology Training - Jan -2022

Anthropology is one of the popular UPSC optional subjects among the Civil Services aspirants.

30